Ny digital patientinformation - Att leva med gikt

Den 12 oktober varje år infaller den Internationella Reumatikerdagen. En dag när de reumatiska sjukdomarna får lite extra uppmärksamhet över hela världen.

I år har Reumatikerförbundet valt att sätta fokus på gikt, en av världens mest förekommande inflammatoriska sjukdomar. Historiskt sett har sjukdomen betraktats som att den orsakas av livsstilsfaktorer, men de viktigaste förklaringarna till uppkomst av gikt är arvsanlag, hög ålder och i många fall bakomliggande njursjukdom. Positivt är att i dag finns det behandling, något som vi gärna vill öka kunskapen om. De allra flesta behandlas i primärvården.

På Reumatikerförbundets hemsida bygger vi just nu upp en ny funktion med diagnosinformation om flera olika sjukdomar som är avsedd i första hand för patienter. Att leva med gikt https://reumatiker.se/att-leva-med-gikt/ är en levande sida som ger information dels om själva sjukdomen och hur den kan behandlas. Dels annan typ av information, som till exempel våra medlemmars egna erfarenheter och vad man själv kan göra för att må så bra som möjligt trots sjukdomen. Sidan är responsiv det vill säga sidans layout och innehåll ändras och anpassas automatiskt efter skärmstorlek. Diagnosinformationen kan även laddas ner som PDF.

Diagnosinformationen om gikt är faktagranskad av docent och överläkare Mats Dehlin, reumatologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vänliga hälsningar                                                                                

Catharina Blom
Reumatikerförbundet Jämtlands Län